To view a specific class enter one of the following class selectors into the search box above the table. MBoy = Boys, FGirl = Girls, MYt = Youth Men, FYt = Youth Women, MJr = Junior Men, FJr = Junior Women, MSr = Senior Men, FSr = Senior Women, MM= Master Men, FM =  Master Women, MGM = Grand Master Men, FGM = Grand Masters Women, MNov = Novice Men, FNov = Novice Women.

First NameLast NameClubClassProneHitProneShotProne%StandHitStandShotStand%TotalHitTotalShotTotal%Award
RobertDadekianMNov55100.03560.081080.0
SilkeHynesFJr4580.04580.081080.0
LesleyLeachFGM4580.04580.081080.0
GaleLynchFNov55100.03560.081080.0
CorrineMalcolmFSr4580.04580.081080.0
BrianWieghausSARMGM55100.03560.081080.0
RussMyerCRNAMGM81080.061060.0142070.0Silver
GaryBrackettSARMGM4580.03560.071070.0
HannahDreissigackerFSr55100.02540.071070.0
MichaelGibsonMSr4580.03560.071070.0
FelixHamelMYt4580.03560.071070.0
ArtStegenSARMGM55100.02540.071070.0
JohnWitmerMSr4580.03560.071070.0
ErinYungblutFYt4580.03560.071070.0
FelixBerube-LarouchelleMYt4580.02540.061060.0
AndreBolducMSr4580.02540.061060.0
PatrickClancySARMSr4580.02540.061060.0
JoshuaCoughlinMYt4580.02540.061060.0
ChadDayRNRMSr4580.02540.061060.0
KurtDonathSYRMGM4580.02540.061060.0
DuncanDouglasRNRMm4580.02540.061060.0
DanikaFrisbieFJr4580.02540.061060.0
SamuelGallant-LemayMYt4580.02540.061060.0
NathanealKuzioMYt55100.01520.061060.0
EricMalleryMYt3560.03560.061060.0
MelissaManningEABCFYt4580.02540.061060.0
GrahamMaterMJr4580.02540.061060.0
ChloeSelerierFYt55100.01520.061060.0
RyanSteeleMM55100.01520.061060.0
IanCampbellMJr81080.031030.0112055.0
SeanHalliganSARMM61060.051050.0112055.0
BrianHalliganHURTMYt71070.041040.0112055.0
DrewBurseyMYt3560.02540.051050.0
NickGretzingerSYRMM3560.02540.051050.0
EricHamiltonShenMGM55100.0050.051050.0
SusanLightFNov3560.02540.051050.0
MartyMaynardRNRMSr2540.03560.051050.0
WillSeyseGHNMGM050.055100.051050.0
IsaacShouldiceMYt3560.02540.051050.0
CarlyWynnFJr2540.03560.051050.0
DougDiehlSARMSr3560.01520.041040.0
PatrickHerlihyMYt3560.01520.041040.0
IldikoHynesFGM2540.02540.041040.0
LaurentMercier-RoyMYt3560.01520.041040.0
JanetOlsenFNov1520.03560.041040.0
DerrekSchultzMYt050.04580.041040.0
EricSeyseGHNMSr1520.03560.041040.0
AnnSeyseFSr2540.02540.041040.0
GahlordDewaldMSr1520.02540.031030.0
MatthewForsheyMYt2540.01520.031030.0
JeremiahHynesMGM2540.01520.031030.0
PeterMalleryMYt1520.02540.031030.0
KingMilneEABCMGM2540.01520.031030.0
TroyPlattMYt2540.01520.031030.0
DarwinRoosaSARMGM1520.02540.031030.0
KateStewartFM2540.01520.031030.0
ElizabethYandowFYt1520.02540.031030.0
ThomasHayMGM51050.00100.052025.0
RichardSlomanSARMGM31030.021020.052025.0
DanielleBeanFSr1520.01520.021020.0
DerrickDayRNRMSr050.02540.021020.0
JustinHaverinMYt1520.01520.021020.0
CraigMalleryMNov2540.0050.021020.0
EricShawMNov050.02540.021020.0
ScottTriplerMNov050.02540.021020.0
LeeCravenMGM1520.0050.011010.0
PatrickMcCabeMNov050.01520.011010.0
BrianNilssonMM050.01520.011010.0
BenFranciscoMYt050.0050.00100.0
SaraGnolekFYt050.0050.00100.0

No Responses

Leave a Reply